ĮRANGOS NUOMOS LAIKOTARPIS:

Nuomos diena

Nuomos laikas yra skaičiuojamas dienomis, toliau vadinamomis Nuomos dienomis. Pirmąja Nuomos diena yra laikoma diena, kada Įranga  yra perduodama Nuomininkui. Paskutine Nuomos diena laikoma diena, kada Nuomininkas tinkamai grąžina Nuomojamą įrangą. Diena, kai Nuomininkas tinkamai grąžina Nuomojamą  Įrangą, laikoma paskutine Nuomos diena.

Įrangos nuoma fiziniams asmenims

Nuomininkas privalo pateikti oficialius, galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus su nuotraukomis. Tinka pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo(ES) tipo vairuotojo pažymėjimas. Bent viename iš pateiktų dokumentų turi matytis asmens parašo pavyzdys. Nuomininkas privalo nurodyti savo gyvenamąją vietą ir telefono numerį.

Nuomininkas privalo pateikti nuosavybę patvirtinantį dokumentą (pvz.: žemės, buto, namo, sodo, garažo). Kai nuomininkas yra automobilio iki 10 metų senumo savininkas, tinka automobilio techninis pasas.

Dokumentai pateikiami tik originalūs arba patvirtinti notaro. Dokumentus palikti kaip užstatą, draudžiama.

Jei nuomininkas neturi arba nesutinka pateikti dokumentus imamas piniginis užstatas!

Nuomos mokestis mokamas avansu, pirmąją Nuomos dieną. Nuomininkas privalo nurodyti planuojamą nuomos laikotarpį ir už jį sumokėti. Minimaliai mokamas avansas už 5 d.d nuomą.

Nuomininkui grąžinus nuomotą įrengimą anksčiau planuoto termino, už kurį buvo sumokėta, pinigų permoka grąžinama. Grąžinus įrangą ir atlikus apmokėjimą, sąskaita faktūra išrašoma užsakovo vardu. Nuomojantis įrangą, nuomininkas pasirašo Įrangos perdavimo – priėmimo aktą ir įrangos nuomos sutartį.

MechanimuNuoma.com darbuotojas pasilieka teisę neišduoti įrangos Nuomotojui, jeigu jis atsisako pateikti reikalingus dokumentus, jeigu turi nepadengtų įsiskolinimų, ar bet kuriam kitam ūkio subjektui. Taip pat, nepateikus telefono numerio, gyvenamosios vietos adreso ar atsisakius sumokėti nuomos mokestį avansu.

Kainininke pateikta dienos nuomos kaina be PVM.

ĮRANGOS PAĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS: 

Įrangos perdavimas ir priėmimas nuomos laikotarpio pradžioje įforminamas Sutartimi, Įrangos perdavimo – priėmimo aktu. Įrangos grąžinimas nuomos laikotarpio pabaigoje įforminamas Įrangos grąžinimo aktu.

Prieš grąžinant, Įrangą paruošti grąžinimui, t.y. ją išvalyti, sutvarkyti ir kt. bei apie grąžinimą informuoti Nuomotoją ir suderinti su juo tikslų grąžinimo laiką.

Jeigu įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Nuomininkas padengtų visas remonto ar plovimo išlaidas. Plovimo įkainiai nurodyti kainininke.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą